GOPS rozpoczyna realizację rządowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wykonawcą usługi dla Gminy Skarszewy wyłonionym w drodze konkursu będzie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach.

asystent logo

Stowarzyszenie świetnie sprawdziło się w realizacji zadania w roku ubiegłym. Przewidujemy, że z usług asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym skorzysta 45 osób w tym:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym.

Realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwe dzięki rządowemu dofinansowaniu w wysokości 752 362,00 zł, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.