Zapraszamy do skorzystania w GOZ w Skarszewach oraz w Filii w Pogódkach z Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

Program profilaktyczny chorób układu krążenia jest bezpłatny kierowany do pacjentów w przedziale wiekowym od 35 lat do 65 lat, posiadający aktualną deklarację wyboru do lekarza POZ w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Skarszewach lub w Filii w Pogódkach, u których nie rozpoznano choroby układu krążenia oraz nie korzystał  w ciągu ostatnich 5 lat z badań w ramach programu profilaktycznego CHUK.

Świadczenia w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia realizowane  są  przez pielęgniarki w gabinecie zabiegowym.

Wszelkie informacje uzyskać można pod numerami telefonów:

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach - 58 588 27 38, 58 588 25 00   58 562 20 59, 58 562 20 63

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach Filia Pogódki - 58 588 11 21

Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Czy program jest dla Ciebie?

TAK, JEŻELI: JESTEŚ W WIEKU OD 35 DO 65 LAT I DOTYCHCZAS NIE ROZPOZNANO U CIEBIE CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ NIE KORZYSTAŁEŚ W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT Z BADAŃ W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK), RÓWNIEŻ U INNEGO ŚWIADCZENIODAWCY.

Cel programu

  • OBNIŻENIE O OK. 20 % ZACHOROWALNOŚCI I UMIERALNOŚCI Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA OSÓB OBJĘTYCH PROGRAMEM DZIĘKI WCZESNEMU WYKRYWANIU I REDUKCJI WYSTĘPOWANIA I NATĘŻENIA CZYNNIKÓW RYZYKA
  • ZWIĘKSZENIE WYKRYWALNOŚCI I SKUTECZNOŚCI LECZENIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (CHUK)
  • WCZESNA IDENTYFIKACJA OSÓB Z PODWYŻSZONYM RYZYKIEM CHUK
  • PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, CZYLI NIEPALENIA, PRAWIDŁOWEGO ODŻYWIANIA SIĘ ORAZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

Kto i gdzie realizuje program?

PROGRAM JEST BEZPŁATNY REALIZOWANY PRZEZ LEKARZA LUB PIELĘGNIARKĘ POZ. WSZYSTKIE PORADNIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ MAJĄ OBOWIĄZEK REALIZACJI PROGRAMU.

Jak się zgłosić?

ŚWIADCZENIA W RAMACH PROGRAMU UDZIELANE SĄ BEZ SKIEROWANIA. WYSTARCZY ZGŁOSIĆ SIĘ DO SWOJEGO LEKARZA POZ LUB DO PIELĘGNIARKI POZ.

Co Cię czeka w ramach programu?

LEKARZ LUB PIELĘGNIARKA PRZEPROWADZI Z TOBĄ WYWIAD I SKIERUJE CIĘ NA BADANIA (POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI ORAZ BADANIA BIOCHEMICZNE – GLUKOZA, PROFIL LIPIDOWY).  NA ICH PODSTAWIE LEKARZ DOKONA OCENY RYZYKA WYSTĄPIENIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ WSKAŻE, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB, DALSZE ZALECENIA:

  • PONOWNEGO BADANIA ZA 5 LAT
  • EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PONOWNEGO BADANIA ZA 5 LAT
  • POZOSTAWIENIA PACJENTA POD KONTROLĄ LEKARZA POZ POZA PROGRAMEM
  • SKIEROWANIA NA DALSZE LECZENIE DO SPECJALISTY.

Kiedy się zapisać?

ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE, WYSTARCZY, ŻE ZGŁOSISZ TAKI ZAMIAR SWOJEMU LEKARZOWI PIERWSZEGO KONTAKTU LUB PIELĘGNIARCE.

Co przygotować?

NA WIZYTĘ WEŹ ZE SOBĄ JEDYNIE DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.

Jak długo będziesz czekać?

TERMIN ZOSTANIE WYZNACZONY W REJESTRACJI ZGODNIE Z DOSTĘPNOŚCIĄ LEKARZA POZ LUB PIELĘGNIARKI POZ W GMINNYM OŚRODKU ZDROWIA W SKARSZEWACH I FILII W POGÓDKACH.

Co zyskasz?

PODNIESIESZ SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA ORAZ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, A JEŻELI ZOSTANIESZ ZAKWALIFIKOWANY DO GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA, BĘDZIESZ MIAŁ SZANSĘ NA WCZESNE WYKRYCIE CHOROBY I ZAPEWNIONE SKUTECZNE LECZENIE SPECJALISTYCZNE.