Informujemy, że od piątku 12 maja 2023 r. w Urzędzie Miejskim można składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) dla gospodarstwa domowego, w ramach sprzedaży końcowej. Wnioski będą przyjmowane do 16 czerwca br.

Cena za 1 tonę wynosi 1750 zł brutto. Szacowana ilość węgla (groszek) wynosi 73,59 t. Sprzedaż odbywa się bez ograniczeń - można zakupić dowolną ilość węgla.

Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych odbywa się następująco:

1. Złożenie wniosku (druk poniżej do pobrania) na zakup paliwa stałego w budynku Urzędu Miejskiego na parterze, pokój nr 3, bezpośrednia infolinia: 58 588 22 01

2. Weryfikacja złożonego wniosku.

3. Wpłata na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach o numerze:

    BS Skarszewy 14 8340 0001 2011 0100 0143 0062

    W tytule przelewu podać należy: węgiel-sprzedaż końcowa, imię, nazwisko oraz adres.

4. Osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust.1, może dokonać zakupu paliwa stałego, o którym mowa w ust.1, w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art.13 ust.1

5. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu, nastąpi przekazanie informacji do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w celu realizacji jak poniżej:

Składowaniem i dystrybucją węgla w imieniu Urzędu Miejskiego w Skarszewach zajmować się będzie GPK Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 6 w Skarszewach. Pracownicy odpowiedzialni za dystrybucję węgla będą dzwonić do mieszkańców w celu ustalenia szczegółów odbioru zakupionego paliwa. Węgiel będzie można odbierać osobiście lub zostanie on dostarczony pod wskazany adres po opłaceniu transport.

UWAGA! DYSTRYBUCJA WĘGLA DO MIESZKAŃCÓW GMINY NASTĄPI PO DOSTARCZENIU GO PRZEZ IMPORTERA NA SKŁAD PRZY UL. GDAŃSKIEJ 6.

Wzór wniosku o zakup węgla -sprzedaż końcowa