Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2023 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty 2. raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.