Ruszył nabór do programu Potańcówki Wiejskie! W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Nabór wniosków do Programu odbywa się od 22 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. Wnioski do Programu składane są wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków: https://witkac.pl/#/contest/view?id=26559 Aby złożyć wniosek należy się zarejestrować na: https://witkac.pl/

Kto może wnioskować o dofinansowanie?
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są:
– koła gospodyń wiejskich,
– ochotnicze straże pożarne,
– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),
– samorządowe instytucje kultury.

Informacje na str. https://nikidw.edu.pl/2023/05/16/narodowy-instytut-kultury-i-dziedzictwa-wsi-oglasza-program-potancowki-wiejskie/