IMGW OSTRZEGA: GWAŁTOWNE WZROSTY STANÓW WODY/1 stopień - pomorskie, kujawsko-pomorskie, dziś od godz. 15:00 do godz. 23.00. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. Szczegóły na: meteo.imgw.pl