Centrum Usług Społecznych w Skarszewach zaprasza Mieszkańców na konferencję pt. Sprawy społeczne - sprawami nas wszystkich, w środę 20 marca o godz. 11.00, w siedzibie OSP przy ul. Kościerskiej 2 w Skarszewach.

Program:
11.00 rozpoczęcie konferencji - Burmistrz Skarszew Jacek Pauli
11.10 wystąpienie przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Starogardzie Gd. dot. zasad przyznawania i wypłaty świadczeń wspierających
11.25 prezentacja celów i zadań Centrum Usług Społecznych:
Monika Stolińska – dyrektor CUS
Aniela Gemba - Przewodnicząca Zarządu PSONI
Agnieszka Pyszka – kierownik Dziennego Domu Senior +
Bożena Kotarska – opiekun Klubu Senior +
Elżbieta Szczepińska- Prezes Stowarzyszenia Integracja na Plus
Ewelina Wojtan – trenerka szkoły dla rodziców.

12.30 – zakończenie konferencji.