Prowadzenie zimowego utrzymania dróg opiera się na standardach opracowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

Poszczególne standardy różnią się zakresem prac przy odśnieżaniu i likwidacji śliskości zimowej oraz czasem dochodzenia do założonych standardów po ustaniu zjawisk pogodowych.

Poniżej podajemy na jakich zarządach dróg spoczywa obowiązek utrzymania przejezdności dróg i szlaków komunikacyjnych.

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim utrzymuje w 3-cim standardzie zimowego utrzymania drogi wojewódzkie:
nr 224 odc. Deka – Godziszewo – Turze i nr 222 odc. Rościszewo – Godziszewo.  

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim utrzymuje w 3-cim standardzie zimowego utrzymania drogi powiatowe:

- nr 2703G odc. Skarszewy – Wałdówko,

- nr 2707G odc. Linowiec – Skarszewy ul. Starogardzka (do CPN),

w 5-tym standardzie utrzymywane są pozostałe drogi powiatowe:

- nr 2207G  odc. Skarszewy – Nowy Wiec,

- nr 2212G  odc. Skarszewy – Mirowo,

- nr 2414G  odc. Pogódki – Góra,

- nr 2416G  odc. Więckowy – Pogódki – Kobyle,

- nr 2419G  odc. Przerębska Huta –  Szczodrowo,

- nr 2705G  odc. Czarnocin – Bączek,

- nr 2708G  odc. Bolesławowo – Obozin,

- nr 2713G  odc. Godziszewo – Damaszka,            

- nr 2714G  odc. Marianka  - Swarożyn.

3. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skarszewach będzie utrzymywało:

a) w 3-cim standardzie zimowego utrzymania drogi powiatowe na terenie miasta i gminne na terenie starego miasta,

b) w 5-tym standardzie zimowego utrzymania dróg pozostałe drogi publiczne na terenie miasta                      i gminy,

c) w 6-tym standardzie pozostałe drogi gminne.

Wykaz zarządców odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Skarszewy:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

    Rejon Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim

    83-200 Starogard Gd., ul. Mickiewicza  9

    tel. 58 562 69 70

    dyżurny zimowego utrzymania dróg - tel. kom. 609 690 207

2. Powiatowy Zarząd Dróg

    83-200 Starogard Gd., ul. Mickiewicza  9

    centrala - tel. 58 562 34 61

    dyżurny zimowego utrzymania dróg - tel. 58 532 14 01

3. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

    83-250 Skarszewy, ul. Gdańska 6

    tel. 58 588 06 92, 734 150 271

    dyżurny zimowego utrzymania dróg - tel. kom. 734 146 406