Gmina Skarszewy przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”- edycja 2021 ogłoszonego przez WFOŚiGW w Gdańsku, podjęliśmy stosowne działania umożliwiające przygotowanie projektu. W tym celu umieściliśmy informacje na tablicach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej, prosząc o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy chcą zmienić pokrycie dachowe z eternitu. Złożyliśmy wniosek i po uzyskaniu akceptacji z WFOŚiGW w Gdańsku na wykonanie zadania w latach 2021-2022 podpisaliśmy umowę na zdjęcie płyt azbestowo - cementowych  z nieruchomości na terenie gminy Skarszewy. Koszt zadania oszacowano na kwotę 114 000,00 zł netto.

Łączny koszt realizacji zadania w roku 2021 wyniósł 81 970,23 zł netto. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 41 550,00 zł z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 10 Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 40 420,23 zł netto. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 9 143,00 m² płyt azbestowo - cementowych.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 123,440 Mg.

Punkt informacyjny dotyczący usuwania azbestu na terenie Gminy Skarszewy.

Właściciele nieruchomości z terenu Gminy Skarszewy mogą uzyskać informacje na temat usuwania azbestu w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, pok. nr 3, numer telefony 58/ 588 22 01 wew. 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ABC o azbeście

Azbest jest substancją o szkodliwym działaniu dla organizmu człowieka. Zagrożeniem  są bardzo małe włókna azbestowe, które przedostają się z powietrzem do płuc i zwykle po kilkunastu latach mogą spowodować szereg chorób płuc z rakiem płuc włącznie.

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Dnia 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten zastąpiony został przez "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", ustanowiony uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r., zmienioną uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. Obowiązujący program krajowy utrzymuje dotychczasowe cele i określa zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu. W sposób szczegółowy określa również wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej informacji dotyczących usuwania azbestu, m. in. na temat zmian legislacyjnych, źródeł finansowania projektów związanych z azbestem można znaleźć na stronie serwisu internetowego Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

Strony internetowe zawierające informacje o azbeście:

I. Ministerstwo Gospodarki: www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Program+Oczyszczania+Kraju+z+Azbestu

2. Baza azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl

3. Federacja Zielonych GAJA www.gajanet.plwww.bezazbestu.com.pl

Usuwanie azbestu na terenie Gminy Skarszewy

W roku 2020 łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 295,760 Mg.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 111 938,00 zł netto. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 95 918,00 zł netto z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 10 Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 16 020,00 zł netto. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 21 895,00 m² płyt azbestowo - cementowych.

W roku 2019 łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 295,760 Mg.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 63 400,18 zł netto. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 56 383,37 zł netto z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 10 Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 7 016,81 zł netto. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 13 675,00 m² płyt azbestowo - cementowych.

W roku 2017 łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 54,19 Mg.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 21 113,12 zł. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 15 834,84,00 zł z Programu Priorytetowego „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 10 Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 5 278,28 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 4 006,00 m2 płyt azbestowo - cementowych. Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 54,19 Mg.

W roku 2016 łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 183,01  Mg.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 60 745,57 zł. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 51 633,00 zł, z czego 30 633,00 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 21 258,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 9 112,57 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 13 544 m2 płyt azbestowo - cementowych.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 183,01 Mg.

W roku 2015 łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 126,56 Mg.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 55 087,76 zł. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 46 810,00 zł, z czego 27 533,00 zł pochodzi           z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 19 277,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy w wysokości 8 277,76 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 9 361 m2 płyt azbestowo - cementowych.

W 2014 r. w projekcie uczestniczyło 17 właścicieli nieruchomości.

Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 52,36 Mg.

Koszt realizacji zadania wyniósł 24 592,87 zł. Na powyższe zadanie Gmina Skarszewy pozyskała dotację w wysokości 23 855,08 zł, z czego 50% kwoty,  tj. 11 927,54 zł pochodziło z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 50 % kwoty, tj. 11 927,54  zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gmin w wysokości 737,79 zł.