Rada Miejska w Skarszewach na sesji jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Skarszew Jackowi Pauli wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

W trakcie sesji radni podkreślali między innymi, że gmina dobrze funkcjonuje i ma dobrego gospodarza w osobie burmistrza, który potrafi współpracować z Radą Miejską. Burmistrz dziękując za zaufanie, zaznaczył, iż sprawne funkcjonowanie gminy wynika również z bardzo dużego zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego, spółek i jednostek organizacyjnych.

- Jak nigdy wcześniej, jesteśmy świadomi wspólnego celu i naszej służby. Cieszę się, ze wspólnie udaje nam się tyle zrobić dla gminy – powiedział burmistrz Jacek Pauli.