Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne zaczęło dostarczać na posesje nieodpłatnie pojemniki na śmieci, które zastąpią używane dotychczas, mniej wytrzymałe worki. Dotyczy to trzech grup odpadów: surowce, szkło i papier (pojemniki zostaną oznaczone odpowiednimi naklejkami). Są to pojemniki używane, najpierw trafią one na posesje na terenie miasta, a następnie do sołectw - łącznie około 7 tys. pojemników. Spółka planuje dostarczyć je do końca lipca.