W Skarszewach kontynuowane są prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Tczewskiej. Prace mają miejsce na odcinku drogi w pobliżu warsztatu samochodowego. Ruchem pojazdów, który odbywa się obecnie na jednym pasie, steruje sygnalizacja świetlna.

W ramach inwestycji wykonana zostanie wymiana nawierzchni jezdni na odcinku o długości 1140 m wraz z remontem chodnika oraz remontem zatoki autobusowej z przyległym do niej chodnikiem. Ponadto powstanie nowy chodnik - na odcinku o długości prawie 530 m. W rezultacie poprawi się bezpieczeństwo kierowców i pieszych, a także komfort użytkowania DW 224.