Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach przypomina, iż wnioski o wypłatę dodatku węglowego oraz wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmowane są do 30.11, do godz. 18:00.

Wnioski o wypłatę tych dodatków złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.


Jednocześnie przypominamy, że w związku ze zmianą przepisów z dnia 03.11.2022 roku osoby, których wnioski pozostały bez rozpoznania lub odmówiono przyznania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych, w związku z zamieszkiwaniem pod tym samym adresem kilku gospodarstw domowych a prowadzących odrębne gospodarstwa domowe w odrębnych lokalach, w których istnieje możliwość wyodrębnienia tych lokali, POWINNY PONOWNIE ZŁOŻYĆ STOSOWNY WNIOSEK o wypłatę dodatku, także w terminie do dnia 30.11.2022 r.