Zgodnie z zapowiedzią, w Skarszewach ruszyły prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 224 na ul. Tczewskiej. Chodzi o odcinek od ronda przy stacji paliw Orlen do warsztatu samochodowego.

    Już 5 sierpnia na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku odbędzie się Święto Kociewia 2022, podczas którego Kociewiacy prezentują swój region i kulturę mieszkańcom Gdańska oraz turystom odwiedzającym miasto.

W związku z pracami nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz sołtysów na konsultacje społeczne.

kondolencje 7 22

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE organizuje 24 lipca jednodniowy 8. Powiślańsko-Kociewski Rajd Rowerowy, którego data symbolicznie nawiązuje do otwarcia mostu Opalenie-Kwidzyn, który przekracza granice, łączy regiony. Zbiórka i Start: Kwidzyn, Plac Jana Pawła II o godz.10:00.

Dzięki współpracy gminy Skarszewy z Lasami Państwowymi, wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi na ul. Chojnickiej.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne zaczęło dostarczać na posesje nieodpłatnie pojemniki na śmieci, które zastąpią używane dotychczas, mniej wytrzymałe worki. Dotyczy to trzech grup odpadów: surowce, szkło i papier (pojemniki zostaną oznaczone odpowiednimi naklejkami). Są to pojemniki używane, najpierw trafią one na posesje na terenie miasta, a następnie do sołectw - łącznie około 7 tys. pojemników. Spółka planuje dostarczyć je do końca lipca.

We wtorek, 12 lipca, o godz. 09:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego (nr 13) rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skarszewach. Program sesji dostępny jest TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ

W Skarszewach pomorscy seniorzy wzięli udział w V Wojewódzkiej Senioradzie Ludowych Zespołów Sportowych. Na terenie Skarszewskiego Centrum Sportu rywalizowało ponad 200 seniorów z Pomorza, w trzech kategoriach wiekowych: 55+, 65+ i 75+.

Lokalna Grupa Działania “Chata Kociewia” zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących przyszłej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, która będzie wskazywała cele i kierunki wydatkowania środków UE na obszarze LGD “Chata Kociewia”, w tym w Gminie Skarszewy.