Drukuj

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Skarszewach - działki nr 82/2, 83/2, 84/2, obręb 7 Skarszewy

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wolnym Dworze - działki nr 370/74, 370/75, 370/76, 370/88, 370/97, obręb Wolny Dwór

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dwóch lokali garażowych na Os. gen. Sikorskiego

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jaroszewach - działka nr 528/1

Ogłoszenie Burmistrza Skarszew o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych, stanowiących własność Gminy Skarszewy

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze - działka 82/38

V przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wolnym Dworze - działki 82/40 i 82/46

IV przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Wolnym Dworze - działka 82/39

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 82/39 w obrębie Wolny Dwór