Burmistrz Skarszew podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zwiedzamy Rowerowo Gminę Skarszewy” w okresie od 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r. Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół Obozina i Kociewia z siedzibą w Obozinie 5A. Każdy w terminie do dnia 13.06.2022 r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty, składając je w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Skarszewach przy ul. gen. Józefa Hallera 18.