Projekt nr RPPM.08.01.02-22-0017/17

Tytuł: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”

Okres realizacji: od 2017-12-01 do 2023-06-30

Wartość projektu ogółem: 14 068 785,82 zł

Kwota dofinansowania: 6 280 053,27 zł

Opis projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców poprzez adaptację infrastruktury na potrzeby realizacji zadań społecznych oraz stworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni miejskich. Udzielone dofinansowane pozwoli na adaptację budynku przy ul. Dworcowej 9 na Centrum Wspierania Rodziny, które zapewni dzieciom opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę oraz zajęcia sportowe. Rodzice wezmą udział w warsztatach, na których poznają sposoby na spędzanie czasu, budowanie pozytywnych relacji i więzi ze swoimi dziećmi. Usługi społeczne kierowane są również do seniorów. Prowadzony będzie punkt wsparcia opieki domowej w miejscu zamieszkania osób starszych. W ramach projektu zaplanowano ponadto stworzenie miejsca zabaw i rekreacji przy ul. Grobla Mickiewicza, adaptację średniowiecznych murów obronnych na cele edukacyjno-kulturalne, przebudowę ulic, zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa z remontem ul. Wodnej oraz remonty części wspólnych w budynkach mieszkalnych.

Zadania zaplanowane w projekcie:

1.Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej 9 na Centrum Wspierania Rodziny z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia,

2.Renowacja elementów wspólnych budynków oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia (partnerem są Wspólnoty Mieszkaniowe),

3.Stworzenie miejsca zabaw i rekreacji przy ul. Grobla Mickiewicza,

4.Adaptacja średniowiecznych murów obronnych na cele edukacyjno-kulturalne,

5.Zagospodarowanie brzegu rzeki Wietcisa z remontem ul. Wodnej,

6.Przebudowa i odtworzenie infrastruktury ulic z zagospodarowaniem otoczenia w celu poprawy jakości życia mieszkańców (Św. Jana, Zduńska, Szkolna, Kościelna, Kowalska, Grobla Mickiewicza, Sobieskiego),

7.Instrument elastyczności-realizacja inicjatyw oddolnych na podobszarach rewitalizacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

INFORMACJE NA TEMAT REWITALIZACJI SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE SKARSZEWSKIEGO BIP TUTAJ

ARTYKUŁY

Powstanie miejsce zabaw i rekreacji

Trwa budowa placu zabaw

Prace na budynku przy ul. Dworcowej 21

Otwarcie Centrum Wspierania Rodziny - relacja na stronie Radia Gdańsk

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników zajęć w Centrum Wspierania Rodziny

Plac zabaw przy ul. Grobla Mickiewicza otwarty

Badania archeologiczne w rejonie zabytkowych murów miejskich

Dalsza działalność Centrum Wspierania Rodziny

Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury trzech ulic

Zaproszenie do udziału w projekcie ZIELENiMY Skarszewy

AUDYCJE RADIOWE O PROJEKCIE

Otwarcie Centrum Wspierania Rodziny - relacja dźwiękowa Radia Gdańsk

Plac zabaw przy ul. Grobla Mickiewicza - audycja w Radio Gdańsk

Centrum Wspierania Rodziny - audycja w Radio Gdańsk

Zabytkowe mury miejskie - audycja w Radio Gdańsk

Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury trzech ulic 

Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury trzech ulic - dalszy etap prac

Wspólne działania rewitalizacyjne mieszkańców: „Upiększamy nasze zakątki” i Świat pełen barw"

Zapowiedź radiowa spotkania z mieszkańcami dot. realizacji projektu ZIELENiMY SkarszeWY

Realizacja wspólnych działań mieszkańców w ramach projektów KolorujeMY SkarszeWY i ZIELENIMY SkarszeWY

Rozbudowa, przebudowa i odtworzenie infrastruktury trzech ulic - kolejny etap prac

Zakończenie rewitalizacji - przebudowa trzech ulic