224

3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga - po amerykańskiej - na świecie, będąc dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu. Józef Wybicki, autor słów "Mazurka Dąbrowskiego", związany w młodości ze Skarszewami, brał udział w pracach nad wdrożeniem Konstytucji 3 maja jako przedstawiciel stanu mieszczańskiego.
 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. Flaga państwowa obok godła i hymnu jest jednym z trzech symboli suwerenności Polski oraz historii dziedzictwa kulturowego narodu.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Skarszew, 2 maja 2024 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy z równoczesnym jego odpracowaniem w dniu 11 maja 2024 r. (sobota) w godz. 7:30 do 14:00.

Rozpoczęła się kolejna odsłona Programu Działaj Lokalnie. Nabór trwać będzie od 29 kwietnia do 2 czerwca 2024 r. Wnioski należy składać poprzez generator, dostępny pod adresem: https://generatorspoleczny.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starogardzie Gdańskim w związku z pismem Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku informuje o stwierdzeniu w dniu 24 kwietnia 2024r., na terytorium województwa pomorskiego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF), wykrytego u 10 padłych dzików odnalezionych na terenie miasta Gdyni.

Burmistrz Skarszew zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Skarszewach uchwały nr LXXIV/527/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Skarszewy oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej" ogłosiło Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla 7 i 8 klas szkół podstawowych z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do UE. Test online odbędzie się 23 maja 2024 r. o godz. 10:00. Trzy główne nagrody to wyjazdy studyjne do Brukseli!

Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi – to nowości, które od 22.04.2024 r. czekają na osoby korzystające z programu „Czyste Powietrze”.

W czwartek 25 kwietnia odbędzie się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Skarszewach kończącej się kadencji samorządowej. Początek obrad o godz. 13:00. Program sesji jest dostępny TUTAJ, projekty uchwał można pobrać TUTAJ. Obrady można obejrzeć na żywo TUTAJ.