Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2024 r. O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.

Dziś, 30 stycznia, mijają 104 lata od wkroczenia do Skarszew Błękitnej Armii generała Józefa Hallera. Tym samym miasto po prawie 150 latach znowu znalazło się w granicach polskiego państwa. Skarszewy wyzwolił I Batalion Frontu Pomorskiego dowodzony przez majora Józefa Liwacza. W imieniu mieszkańców powitał polskie wojsko doktor Ignacy Tempski. Pierwsza wizyta generała Józefa Hallera w Skarszewach miała miejsce 3 lutego 1920 r.

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 78 lat zmarł Józef Handke, były naczelnik Miasta i Gminy Skarszewy.

Szanowni Przedsiębiorcy. Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 roku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 roku. W dalszej części artykułu zamieszczamy link do wzoru druku oświadczenia.

Zachęcamy rolników do udziału w bezpłatnym szkoleniu pod nazwą „Jak zadbać o bioróżnorodność w gospodarstwie i na tym zarobić?”. Szkolenie odbędzie się w piątek 23 lutego w "Kamiennym Zdroju" w Więckowach, w godz. 9-16. Zapisy są możliwe pod numerem tel. 784 018 700, można też wysłać sms wpisując: „Imię, nazwisko, Skarszewy”. 
 kondolencje 01

Ważna informacja. W związku z pracami prowadzonymi przez firmę STRABAG na ul. Kościelnej w Skarszewach, we wtorek 23 stycznia, w godz. 8:00-16:00, nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Kościelna, Zduńska, Szkolna, Kowalska oraz na Placu gen. Hallera od nr 10 do nr 15.

Panie w wieku od 45 do 74 lat będą mogły zrobić BEZPŁATNE badanie mammograficzne w mammobusie, W przyszłą środę, 24 stycznia, przy remizie Osp Skarszewy w godz. 9-15. Telefon do rejestracji: 58 325 76 02.

Informujemy, że od 12 do 31 stycznia 2024 roku, na terenie całego kraju prowadzone jest, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, badanie reprezentacyjne „Koniunktura w gospodarstwach rolnych (AK-R)”. Szczegóły na temat badania są na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: KLIKNIJ TUTAJ

Centrum Usług Społecznych w Skarszewach zaprasza rodziców, którzy chcieliby poprawić kontakt z dziećmi, na warsztaty, które będą odbywały się w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Dworcowej 9. Na zajęcia (30 godzin) można zgłaszać się w CUS przy ul. Szkolnej 9, pok. nr 3 lub pod numerem tel. 729 978 200.