Poniżej zamieszczamy ulotkę Polskiego Związku Głuchych w języku polskim i ukraińskim z danymi kontaktowymi, gdyby głusi obywatele Ukrainy potrzebowali tłumacza języka migowego.

ULOTKA

Mieszkańcy gminy Skarszewy niosą coraz większą pomoc dla Ukraińców! Na terenie OSP Skarszewy przybywa codziennie m.in. żywności - w tym także dla najmłodszych dzieci, środków czystości i higieny osobistej, ubrań, zabawek, leków. Rzeczy te trafiają już do mieszkających w gminie Skarszewy uchodźców z Ukrainy, których mamy obecnie 104. Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe wsparcie.

 

Do końca 2021 r. Gmina Skarszewy realizowała projekt  RPPM.06.02.02-22-0010/17 pt. „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”.  Placówka w ramach trwałości realizacji zadań w dalszym ciągu funkcjonuje na podobnych zasadach. Podmiotem prowadzącym jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skarszewach, której gmina przekazała do realizacji to zadanie. Zajęcia w CWR odbywają się w dni robocze w godzinach 13.00-18.00, a w wakacje i ferie 9.00-14.00.

Elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania1, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego.Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne. Szczegóły są w załączonym piśmie Prezesa Rady Ministrów,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach poszukuje osoby chętnej do odbycia stażu. Praca biurowa. Kontakt pod nr tel. 58 588 24 36, 58 588 06 65 lub osobiście w sekretariacie GOPS przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub Twoje dziecko potrzebuje terapii i rehabilitacji zgłoś się do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Skarszewach otrzymasz potrzebne wsparcie. Stowarzyszenie oferuje pomoc specjalistyczną dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy stacjonujących na terenie gminy.
 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach zaprasza na Kreatywne Warsztaty Rodzinne dla mieszkających w naszej gminie Ukraińców (rodzice z dziećmi), w każdy poniedziałek od godz. 17:00, w Zamku Joannitów, tel. 58 765 72 36.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

Na terenie gminy Skarszewy przybyło już 66 uchodźców z Ukrainy, a kolejni są w drodze. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie mieszkających już u nas osób poprzez pomoc materialną, która gromadzona jest w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościerskiej, od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 21:00.

 

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.