Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach poszukuje osoby chętnej do odbycia stażu. Praca biurowa. Kontakt pod nr tel. 58 588 24 36, 58 588 06 65 lub osobiście w sekretariacie GOPS przy ul. Szkolnej 9 w Skarszewach.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub Twoje dziecko potrzebuje terapii i rehabilitacji zgłoś się do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Koło w Skarszewach otrzymasz potrzebne wsparcie. Stowarzyszenie oferuje pomoc specjalistyczną dla osób niepełnosprawnych z Ukrainy stacjonujących na terenie gminy.
 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Skarszewach zaprasza na Kreatywne Warsztaty Rodzinne dla mieszkających w naszej gminie Ukraińców (rodzice z dziećmi), w każdy poniedziałek od godz. 17:00, w Zamku Joannitów, tel. 58 765 72 36.

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała napisane w przystępny i czytelny sposób ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotka ma ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

Na terenie gminy Skarszewy przybyło już 66 uchodźców z Ukrainy, a kolejni są w drodze. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie mieszkających już u nas osób poprzez pomoc materialną, która gromadzona jest w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościerskiej, od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 21:00.

 

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11, tel. +48 58 588 27 38, +48 58 562 20 59, +48 58 562 20 63 od godz. 7:30,
Районний центр здоров‘я. м.Скаршеви, вул.Дворцова 11, тел.+ 48 58 588 27 38, +48 58 562 20 59, +48 58 562 20 63, працює від 7.30 ранку,

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że w Urzędzie Miejskim przywrócona została bezpośrednia obsługa klientów.

 

 

W ramach akcji Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku powstało Centrum Pomocy – nr telefonu  609 187 900, w którym  są pełnione dyżury w godzinach 9-20. Повідомляємо, що в рамках благодійної акції «Адвокатура для України» (пол. Ukrainie Adwokatura (UA)) вПоморській адвокатській палаті в Гданську створено Центр допомоги – номер телефону: 609 187 900. Для Вас будуть чергувати адвокати від 9.00 до 20.00. 

 

Na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościerskiej jest główny punkt zbiórki pomocy materialnej dla Ukrainy. Punkt jest czynny cały tydzień w godz. 8:00 - 21:00. Chodzi przede wszystkim o rzeczy niezbędne w warunkach wojennych: agregaty, latarki, power banki, baterie, koce, śpiwory, kalimaty, leki, opatrunki, bandaże, kule ortopedyczne.